ಜುಲೈ ೩೧, ೨೦೧೪
ಲಾಗ್ ಇನ್
  
ಯೂಸರ್ ನೇಮ್
  
ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್
  
 
ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರೆತಿದೆಯೆ??
ಹೊಸಬರೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ
  
ವಾರ್ತಾಪತ್ರ
  
ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್:
 
  

ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡದವ ಈ ಶತಮಾನದ ಅದ್ಭುತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್. ಆದರೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ , ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮೂಲದ ಪ್ಲಿನಿಯೋ ಅಪುಲೆಯೋ ಮೆಂಡೋಜ್ ಜೊತೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು,ಪರದಾಟಗಳನ್ನು, ನೆನಪುಗಳನ್ನು, ಗೀಳುಗಳನ್ನು ,ಕನಸುಗಳನ್ನು, ಹುಚ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರಂಬಳವಾಗಿ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The Fragrance of Guava ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ತನ್ನ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಭಾನುವಾರದ ನಿಮ್ಮ ಓದಿಗಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಉಮಾರಾವ್.

ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್: ನಾನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೂ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವೇ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೆಂದು ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸಲಿರಬಹುದು. ನಂತರ ನಾನೊಂದು ರೀತಿ ಖುಶಿಗಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣತೊಡಗಿದೆ.ಮೆಂಡೋಂಜಾ: ನೀನು ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ಖುಶಿಯ ವಿಷಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀಯ. ಜೊತೆಗೇ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾತನಾಮಯವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ. ಯಾವುದು ನಿಜ?ಮಾ: ಎರಡೂ ನಿಜ. ಮೊದಲು ನಾನು ಬರೆಯುವ...

 ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ: ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್

ಈ ಶತಮಾನದ ಅದ್ಭುತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡದವನು. ಆದರೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮೂಲದ ಪ್ಲಿನಿಯೋ ಅಪುಲೆಯೋ ಮೆಂಡೋಂಜ್ ಜೊತೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು,ಪರದಾಟಗಳನ್ನು, ನೆನಪುಗಳನ್ನು, ಗೀಳುಗಳನ್ನು ,ಕನಸುಗಳನ್ನು, ಹುಚ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರಂಬಳವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ‘The Fragrance of Guava’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಉಮಾರಾವ್.

ಪ್ಲಿನಿಯೊ ಅಪುಲೆಯೋ ಮೆಂಡೋಂಜಾ: ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಎಷ್ಟೇ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾಗಿ ಅವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದಿರುವುದು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯಲ್ಲಾ,   ನೀನು ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ?ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್  ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್: ಖಂಡಿತ. ನನಗನ್ನಿಸೋದು, ಪ್ರತಿ ಲೇಖಕನೂ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಬೇರೆ...

 ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು, ಅನಿಸಿದ್ದು
ಪ್ರಸನ್ನ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ಕಥೆ

ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಸಣ್ಣಗೆ ಅದುರುತ್ತಿದ್ದ ಟನಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ರೈಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಳೆಯ ತೋಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಣ ಹವೆ ಬೀಸಲು ತೊಡಗಿ ಮುಂಚಿನ ಸಮುದ್ರದ ತಂಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಹೊಗೆ ತೂರಿ ಬಂತು. ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದ್ದ...

ವಿ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಚರಿತೆ : ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ 4 ವರ್ಷ

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ 4 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಬೇಸರವಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದೆ ಹೋಯ್ತು, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇಪಿಎಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಆ ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು.

ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಇಸಿಪಿಎಸ್ (ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್...

ವಿ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಚರಿತೆ : ಒಂದಿನ ಖಂಡಿತ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ

ಲೇಕೆ ಜಾಯೆಗಾ, ಲೇಕೆ ಜಾಯೆಗಾ!ಕುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಹುಡುಗ. ಅವನು ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹಾಗೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಕೋರ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದೆವು. ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಎಂದೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ,...

 
 ತರುಣ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ಕಂಡ ಮುದುಕ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ
ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಹಾ ಲೇಖಕ. ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಹಾ ಲೇಖಕ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತರುಣ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇಯನ್ನು ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚಿತನಾದ. ಬಹಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಆ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಬರೆದ. ಆ ಲೇಖನವನ್ನು ಎನ್.ಎ.ಎಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಈ ಭಾನುವಾರದ ನಿಮ್ಮ ಓದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ೧೯೫೭ರ ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಸಂತಕಾಲದ ಒಂದು ದಿನ. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಸ್ಯಾನ್ ಮಿಶೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿ ವೆಲ್ಷ್ ಜತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಚೆ ಬದಿಯ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತ ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಹಳೆಯ ಕೌಬಾಯ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಟಾರ್‍ಟನ್ ಶರ್ಟ್, ಬೇಸ್‌ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸೊನ್ನೆಯಂಥ ಕನ್ನಡಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕನ್ನಡಕ ಅವನನ್ನು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ೫೮ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆತನದ್ದು ಬೃಹದಾಕಾರವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಆಕೃತಿ. ತನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ದೇಹದ ಅಗಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಅರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸು ಆತನಿಗಿದ್ದರೂ ಕೊಬ್ಬಿಲ್ಲದ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಲುಬರ್ ಜಾಕ್ ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆತನ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರ್ಬೋನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾಯಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.ನಾನು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನನ್ನ ಎರಡು...
Font Help
Site Web
ಜನಮತ
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ
 
 
Getting poll results. Please wait...
Sampige Feed
Follow Kendasampige on twitter
Kendasampige on Facebook
Spread Kendasampige