ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಶಾಸನ ವಧೆ. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ:ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ.