ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಶಿಲ್ಪಾ  ಗಾಯಕಿ ಮುಬಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅರ್ಬನ್‌ ಫೋಕ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ನಿಂದ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳು.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್