ಮಾಳದ ಕಾಡಿಂದ ಕಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ:ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಣೈ ಕಥಾನಕ

ಅವರೊಳಗೆ ಹೇಳಲು ನೂರಾರು ಕಾಡಿನ ಕತೆಗಳು ಇದ್ದಂತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ ಹೇಳುವ ಆಸೆ ಮೂಡಿದಂತಿತ್ತು.

Read More