ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಬರಹಗಳು

 • ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. (11%, 68 Votes)
 • ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. (27%, 168 Votes)
 • ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.ಓದೋ ಥರ ಇವೆ. (62%, 381 Votes)
 • ನಾನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು

  • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (39%, 51 Votes)
  • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (61%, 80 Votes)
  • ಬೇಸಗೆಯ ಈ ಝಳದಲ್ಲಿ

   • ನನ್ನ ವಿರಹ ಯಾಕೋ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ (41%, 15 Votes)
   • ಯಾಕೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ (59%, 22 Votes)
   • ಉಗಾದಿಯ ದಿನ ನಾನು

    • ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೆ (17%, 9 Votes)
    • ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. (83%, 43 Votes)
    • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯ ಹೊಸ ನೋಟ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ.

     • ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ (5%, 5 Votes)
     • ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. (95%, 101 Votes)
      Page 1 of 3  1  2  3  »