ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕು

 • ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (0%, 0 Votes)
 • ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (0%, 0 Votes)
 • ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (17%, 1 Votes)
 • ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (33%, 2 Votes)
 • ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು (50%, 3 Votes)
 • ನನ್ನ ಗಂಡ

  • ಅಧಮ (0%, 0 Votes)
  • ನೀಚ (7%, 1 Votes)
  • ಪಾಪದ್ದು (13%, 2 Votes)
  • ಮಧ್ಯಮ (27%, 4 Votes)
  • ಉತ್ತಮ (53%, 8 Votes)
  • ಕಥೆ ಬರೆಯಲು

   • ಕೂರಲೊಂದು ಗೂಡು ಬೇಕು (3%, 1 Votes)
   • ಮೂಡು ಬೇಕು (12%, 4 Votes)
   • ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತರೆ ಸಾಕು (24%, 8 Votes)
   • ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು ಬೇಕು (61%, 21 Votes)
   • ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ

    • ಪ್ರೀತಿಯ ಕತೆಗಳು (26%, 9 Votes)
    • ಉತ್ಖನನದ ವರದಿಗಳು (29%, 10 Votes)
    • ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು (45%, 15 Votes)
    • ಮಳೆ ಎಂಬುದು

     • ಒಂದು ಆಘಾತ (0%, 0 Votes)
     • ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ (17%, 9 Votes)
     • ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ (83%, 43 Votes)