ಕೋವಿಡ್ ಭಯದ ನಡುವೆ

 • ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ (11%, 3 Votes)
 • ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ (37%, 10 Votes)
 • ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ (52%, 14 Votes)
 • ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಆಶೆ

  • ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (0%, 0 Votes)
  • ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (7%, 3 Votes)
  • ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಆದರೆ ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ (13%, 6 Votes)
  • ಕೋವಿಡ್ಡೂ ಬೇಡ ಸಿಡಿಯೂ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ (80%, 36 Votes)
  • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಬರಹಗಳು

   • ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. (11%, 76 Votes)
   • ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. (28%, 189 Votes)
   • ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.ಓದೋ ಥರ ಇವೆ. (61%, 421 Votes)
   • ನಾನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು

    • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (39%, 51 Votes)
    • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (61%, 80 Votes)
    • ಬೇಸಗೆಯ ಈ ಝಳದಲ್ಲಿ

     • ನನ್ನ ವಿರಹ ಯಾಕೋ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ (41%, 15 Votes)
     • ಯಾಕೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ (59%, 22 Votes)