ನಾನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು

 • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (39%, 51 Votes)
 • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (61%, 80 Votes)
 • ಬೇಸಗೆಯ ಈ ಝಳದಲ್ಲಿ

  • ನನ್ನ ವಿರಹ ಯಾಕೋ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ (41%, 15 Votes)
  • ಯಾಕೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ (59%, 22 Votes)
  • ಉಗಾದಿಯ ದಿನ ನಾನು

   • ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೆ (17%, 9 Votes)
   • ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. (83%, 43 Votes)
   • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯ ಹೊಸ ನೋಟ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ.

    • ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ (5%, 5 Votes)
    • ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. (95%, 101 Votes)
    • ನಾನು ಮತ್ತು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

     • ನಾನು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (33%, 31 Votes)
     • ನಾನು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (67%, 63 Votes)