ಅಗಲಿದ ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶರು

 • ಅಂಕಣಕಾರನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ (15%, 17 Votes)
 • ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ (20%, 23 Votes)
 • ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ (24%, 27 Votes)
 • ಕವಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ (41%, 46 Votes)
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

  • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೆ (10%, 7 Votes)
  • ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ (12%, 9 Votes)
  • ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೊರಟೆ (26%, 19 Votes)
  • ನಾನು ಇರುವಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ (52%, 38 Votes)
  • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

   • ನಾನು ಇರುವಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ (0%, 0 Votes)
   • ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ (0%, 0 Votes)
   • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೆ (0%, 0 Votes)
   • ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೊರಟೆ (100%, 0 Votes)
   • ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಭರಾಟೆ

    • ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ (11%, 8 Votes)
    • ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ (17%, 12 Votes)
    • ಓದುಗರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ (26%, 18 Votes)
    • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ (46%, 32 Votes)
    • ನನ್ನ ಹೆಸರು

     • ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ (5%, 2 Votes)
     • ಒಂಥರಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ (14%, 6 Votes)
     • ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ (81%, 36 Votes)