ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್

 • ಲೋಕಕ್ಕೇ ಹೆಮ್ಮೆ (6%, 4 Votes)
 • ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಹೆಮ್ಮೆ (8%, 5 Votes)
 • ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ (19%, 12 Votes)
 • ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ (29%, 18 Votes)
 • ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಹೇಳುವೆ (38%, 23 Votes)
 • ಕಾಂತಾರ ಸಿನೆಮಾ

  • ವಿಮರ್ಶೆ ಓದಿ ನೋಡುವ ಮೂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ (0%, 0 Votes)
  • ನೋಡದೆಯೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದೆ (0%, 0 Votes)
  • ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ (31%, 11 Votes)
  • ನೋಡಿದೆ (69%, 25 Votes)
  • ನನ್ನ ಬಾಸು

   • ಬಾಳಾ ಒಳ್ಳೆಯೋರು ಆದರೆ ಮೆದುಳು ಕೊಂಚ ವೀಕು (13%, 1 Votes)
   • ಬಾಳಾ ಕ್ಯೂಟು ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರು (25%, 2 Votes)
   • ಏನೂಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಂಥರಾ ಒಗಟು (62%, 5 Votes)
   • ಗೌರಿ ಗಣೇಶ

    • ನನಗೆ ಗೌರಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ (12%, 5 Votes)
    • ನನಗೆ ಗಣೇಶ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ (15%, 6 Votes)
    • ನನಗೆ ಗೌರಿಯೂ, ಗಣೇಶನೂ, ಶಿವನೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ (73%, 30 Votes)
    • ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು

     • ಗಂಡನನ್ನು (2%, 2 Votes)
     • ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು (7%, 6 Votes)
     • ದೇವಿಯನ್ನು (8%, 7 Votes)
     • ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು (23%, 21 Votes)
     • ದೇವರನ್ನು (60%, 54 Votes)