ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ

 • ಬೇಡ (3%, 1 Votes)
 • ಬೇಡವೇ ಬೇಡ (11%, 4 Votes)
 • ಬೇಕೇ ಬೇಕು (30%, 11 Votes)
 • ಬೇಕು (56%, 21 Votes)
 • ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ

  • ನನಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ (6%, 1 Votes)
  • ಪಾನೀಪುರಿ ಇಷ್ಟ (18%, 3 Votes)
  • ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಇಷ್ಟ (24%, 4 Votes)
  • ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟ (52%, 9 Votes)
  • ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಕಥನ

   • ಪ್ರವಾಸವೂ ಬೇಡ, ಕಥನವೂ ಬೇಡ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (4%, 1 Votes)
   • ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಓದುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (4%, 1 Votes)
   • ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (36%, 9 Votes)
   • ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (56%, 14 Votes)
   • ಶುಭಕೃತ್ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ

    • ಯುದ್ಧಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ (28%, 7 Votes)
    • ಕೋಮುವಾದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ (32%, 8 Votes)
    • ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (40%, 10 Votes)
    • ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ

     • ರಷ್ಯಾದ ಪರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು (0%, 0 Votes)
     • ಉಕ್ರೇನ್ ಪರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು (20%, 18 Votes)
     • ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು (80%, 74 Votes)