ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ

 • ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕಾಲ (18%, 6 Votes)
 • ಕಾವ್ಯದ ಕಾಲ (29%, 10 Votes)
 • ಕಥೆಗಳ ಕಾಲ (53%, 18 Votes)
 • ಈ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ

  • ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು (0%, 0 Votes)
  • ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು (50%, 1 Votes)
  • ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿಬೇಕು (50%, 1 Votes)
  • ಅನ್‌ಲಾಕ್ ನಿಂದ‌...

   • ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (27%, 6 Votes)
   • ಕೋರೋನ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು (32%, 7 Votes)
   • ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು (41%, 9 Votes)
   • ಮಳೆಗಾಲವೆಂದರೆ

    • ಬರೀ ಕಿರಿಕಿರಿ (0%, 0 Votes)
    • ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ (44%, 11 Votes)
    • ಮಳೆಯೋ ಬಿಸಿಲೋ, ಓದು ನಿರಂತರ (56%, 14 Votes)
    • ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು

     • ಪತ್ರಕರ್ತರಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ (15%, 2 Votes)
     • ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬಾರದು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಬಾರದು (23%, 3 Votes)
     • ಸಾಹಿತಿಯಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ (62%, 8 Votes)