ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ...

 • ನನಗೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶದ ಚಿಂತೆ (0%, 0 Votes)
 • ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ (0%, 0 Votes)
 • ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ (100%, 0 Votes)
 • ಕೋವಿಡ್ ಭಯದ ನಡುವೆ

  • ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ (11%, 3 Votes)
  • ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ (37%, 10 Votes)
  • ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ (52%, 14 Votes)
  • ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಆಶೆ

   • ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (0%, 0 Votes)
   • ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (7%, 3 Votes)
   • ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಆದರೆ ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ (13%, 6 Votes)
   • ಕೋವಿಡ್ಡೂ ಬೇಡ ಸಿಡಿಯೂ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ (80%, 36 Votes)
   • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಬರಹಗಳು

    • ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. (11%, 76 Votes)
    • ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. (28%, 189 Votes)
    • ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.ಓದೋ ಥರ ಇವೆ. (61%, 421 Votes)
    • ನಾನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು

     • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (39%, 51 Votes)
     • ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (61%, 80 Votes)