ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ರೈಟರ್: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಂಕಣ

ಕೊಡಗಿನ ಕಾಫಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಆತ್ಮ ಕಥನ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡದಾರಿಯಲ್ಲೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಯಾನ.

Read More